TÓC GIẢ LÀM BẰNG TÓC THẬT

TÓC GIẢ LÀM BẰNG TÓC THẬT

TÓC GIẢ LÀM BẰNG TÓC THẬT

Liên hệ


 

SHOP TÓC XINH GIA CÔNG TÓC THẬT, TÓC KẸP, TÓC NỐI KẸP, TÓC HÓI, TÓC BÚI, TÓC MÁI, TÓC CỘT, TÓC NGOẶM... TẠO KIỂU TÓC GIẢ LÀM BẰNG THẬT 100%

 White Facebook star  GIA CÔNG TÓC KẸP, TÓC NỐI KẸP. SHOP ĐẢM BẢO GIA CÔNG TÓC THIẾT KẾ CÁC KIỂU TÓC KẸP GIẢ BẰNG TÓC THẬT

              

      
  Blue diamond for Facebook  GIA CÔNG TÓC CỘT, TÓC ĐUÔI GÀ
               


 Cherry Blossom GIA CÔNG TÓC NGOẶM, TÓC GẮP BẰNG TÓC THẬT:
               

 
Star Facebook symbol GIA CÔNG TÓC MÁI 
               


  Clover symbol GIA CÔNG TÓC HÓI 
               
 
 
Red apple symbol  GIA CÔNG TÓC BÚI, BÚI PHỒNG
            

  Party Popper emoji  GIA CÔNG TÓC MÁI PHỒNG 
           

 
Maple leaf symbol  GIA CÔNG TÓC NGUYÊN ĐẦU
             
      * Đặc biệt: bên shop nhận gia công tóc nguyên đầu có da đầu ( chưa tính kèm công may)
               - Loại da đầu đỉnh : 
               - Loại da đầu dài:   

Sản phẩm khác