PHỤC HỒI, DƯỠNG TÓC

Nước dưỡng tóc giả (300ml)

Nước dưỡng tóc giả (300ml)

Liên hệ
♥ Nước dưỡng tóc giả loại chuyên đặc trị nhé các tình yêu 
- Cách sử dụng: mỗi lần kẹp tóc giả ra đường các tình yêu xịt nước dưỡng vào nhé, tránh ra gió rối nè .. tóc nhìn thật hơn nè ..
.. Nước dưỡng sài sau khi giặt tóc giả xịt để chải dễ dàng hơn khi tóc xài quá lâu 

Sản phẩm khác