MÁY LÀM TÓC

MÁY LÀM TÓC 3IN1 (HP-448)

MÁY LÀM TÓC 3IN1 (HP-448)

250.000 VNĐ
GỒM : 3 LƯỠI THAY BÊN TRONG MÁY --- 1 LƯỠI DUỖI TÓC --- 1 LƯỠI BẤM GỢN --- 1 LƯỠI BẤM NHUYỄN CHỨC NĂNG: DÙNG ĐỂ DUỖI TÓC, BẤM TÓC, BẤM NHUYỄN TÓC NHIỆT ĐỘ: MÁY SỬ DỤNG NHIỆT ĐỘ 140-220 ĐỘ

CẤU TRÚC BÊN TRONG MÁY
GỒM : 3 LƯỠI THAY BÊN TRONG MÁY
--- 1 LƯỠI DUỖI TÓC
--- 1 LƯỠI BẤM GỢN
--- 1 LƯỠI BẤM NHUYỄN 
CHỨC NĂNG: DÙNG ĐỂ DUỖI TÓC, BẤM TÓC, BẤM NHUYỄN TÓC 
NHIỆT ĐỘ: MÁY SỬ DỤNG NHIỆT ĐỘ 140-220 ĐỘ  


 

Sản phẩm khác