Tóc thật nguyên đầu

G01- TÓC GIẢ LÀM BẰNG TÓC THẬT NGƯỜI TRUNG NIÊN

G01- TÓC GIẢ LÀM BẰNG TÓC THẬT NGƯỜI TRUNG NIÊN

Liên hệ
- Sản phẩm được làm từ tóc thật 
- Đảm bảo 100% tóc thật
- Uốn sấy gội thoải mái 
- Tóc giả làm bằng tóc thật dành cho người lớn tuổi. Khách hàng có thể đặt mẫu tóc theo yêu cầu 
- Shop đảm bảo 100%  tóc thật 
- Tóc có khả năng uốn duỗi sấy, nhuộm thoải mái 
 

Sản phẩm khác